Version   2.0       
    ภาคเรียนที่ 2/2561

 
คลิกเลือกรายการ      
       
สำหรับครูผู้สอน
สำหรับครูที่ปรึกษา
รายงานการขาดเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ 
       
คู่มือการใช้งานสำหรับครู
     
 

  วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลาในขณะนี้
 

ข้อมูลในระบบ
• จำนวนนักเรียน นักศึกษา
659
คน
• จำนวนกลุ่มผู้เรียน
208
กลุ่ม
• จำนวนครูผู้สอน
66
คน
• จำนวนรายวิชาในภาคเรียนนี้
70
รายวิชา
• จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
1
คน
 


  วิทยาลัยเทคนิคสารภี
139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140